Licence v roce 2011

         

Sníh taje,  sluníčko nesměle vykukuje a uzávěrka termínu pro podání žádosti o licenci se blíží. Přinášíme Vám proto návod jak tuto nezbytnou formalitu vyřídit (viz. „přečíst zbytek příspěvku“). 

Jezdci, kteří budou startovat v závodech MČR, nebo v zahraničí musí vlastnit licenci Ask AČR. Pro získání licence postupujte prosím dle návodu, který najdete zde a v souladu s níže citovanou ročenkou:

Licence jezdce bude vystavena, případně prodloužena žadateli, který splnil následujícípodmínky :

Národní licence „Euro“ (Easykart 60, 100)

– nejpozději do 31. ledna běžného roku zašle na sekretariát AsK AČR řádněvyplněnou žádost o vystavení jezdecké licence příloha č. 9, pasovou fotografii a kopii potvrzení o zaplacení poplatku (1000,-Kč)

– v případě žádosti o prodloužení přiloží místo fotografie stávající licenci

– podrobil se požadované lékařské prohlídce dle „Lékařského řádu AsK AČR a byl uznán schopným

– začínající jezdci mladší 15ti let, spolu se žádostí, musí prokázat datum narození

– začínající jezdec předloží potvrzení o absolvování jezdecké školy

– má uzavřenou vlastní sportovní úrazovou pojistku, v případě startu v zahraničí musí mít pojistku, která kryje úraz v zahraničí

– všichni jezdci žádající o licenci, kteří nedovršili 18ti let musí mít na žádosti o licenci úředně ověřený souhlas obou rodičů, příp. zákonných zástupců licence muže být vydána jezdci nejdříve v roce dosažení sedmi let 

Baby licence (Easykart 50)

Tato licence je určena jezdcům startujícím v nemistrovských (školních) třídách vypsaných pro kategorii 6 – 8 let.

– v průběhu roku zašle na sekretariát AsK AČR řádně vyplněnou žádost o vystavení jezdecké Baby licence příloha č. 13, pasovou fotografií a kopii potvrzení o zaplacení poplatku (200,-Kč)

– v případě žádosti o prodloužení přiloží místo fotografie stávající licenci

– podrobil se požadované lékařské prohlídce dle „Lékařského rádu AsK AČR a byl uznán schopným

– musí prokázat správnost data narození

– začínající jezdec předloží potvrzení o absolvování jezdecké školy

– má uzavřenou vlastní sportovní úrazovou pojistku, v případě startu v zahraničí musí mít pojistku, která kryje úraz v zahraničí

– všichni jezdci žádající o licenci, musí mít na žádosti o licenci úředně ověřený souhlas obou rodičů, příp. zákonných zástupců

– licence muže být vydána jezdci nejdříve v roce dosažení šesti let

Školení jezdců

Účast na školení jezdců, které se uskuteční ve dnech 2.-3. dubna 2011 v Sosnové, je povinná pro jezdce do 10 let. Jezdci, kteří budou před tímto termínem startovat v zahraničí, dostanou licenci podmínečně a v případě, že nebudou absolvovat školení ve stanoveném termínu, musí se domluvit na náhradním termínu. Pokud se školení nezúčastní, bude jim licence odejmuta.

One thought on “Licence v roce 2011

  1. Dobrý den, zapomněla jsem si letos prodloužit jezdeckou licenci, navíc mi byla odcizena peněženka, takže jsem o tento dokument přišla. Jak mohu postupovat a na koho se mám obrátit??? Děkuji za radu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.