Železná opona CIK-FIA padá 1.1.2012

Zděšení, zmatenost, zklamání, nedůvěra – čtyři slova, která popisují pocity z nového předpisu CIK-FIA

Od 1.1. 2012 začíná platit nový předpis CIK-FIA díky kterému se vrací motokárový sport v dětských třídách více jak dvacet let zpět ! V té době jsme mohli za železnou oponou jen závistivě pozorovat jak se ve světě rozvíjí karting. Chybělo nám porovnání se zahraniční konkurencí tak potřebné k jezdeckému a technickému růstu. Do zahraničí se dostalo jen pár vybraných jedinců a mezinárodní izolace nás poškodila na několik generací. V polovině devadesátých let se u nás začalo rozvíjet dětské závodění a první kontakty se zahraničím byly velmi složité (italské licence bratrů Janišů atd.). Po našem připojení k EU a podepsání Schengenské dohody začalo do zahraničí a především do Itálie jezdit stále více Čechů a to i v dětských třídách. Pomáhalo nám to nahradit nedostatek domácích tratí, malou jezdeckou základnu a také nepříznivé klimatické podmínky. To vše pozitivně ovlivnilo růst úrovně motokárového sportu v ČR a přispělo k vynikajícím mezinárodním výsledkům našich jezdců. Dobrá úroveň českých závodů k nám pak přilákala zahraniční účastníky a vznikly i společné seriály. Tomu všemu je pravděpodobně od příštího roku konec !

Podle nového předpisu CIK-FIA – článek 18 (úplné znění je zde) smí startovat v zahraničí (i na národním podniku v EU) pouze jezdec s mezinárodní licencí (doposud stačila pro národní závody národní EU licence). Mezinárodní licence může být jezdci vystavena až v roce dovršení 13ti let a zahraniční účastníci nemohou získávat body do hodnocení národní série. Cizí státní příslušníci pak mohou získat národní licenci v jiné zemi jen se souhlasem mateřské ASN a při dodržení podmínek trvalého pobytu a studia (potvrzení je vyžadováno od všech jezdců mladších 18ti let). Co to znamená ? Těžko všechny důsledky domyslet. Těžko si představit, že v 21. století nemůže Maďar startovat v sousední Dunajské Stredě, Slovák v rakouském Brucku, nebo Čech v nedalekých Trebaticích. Nový předpis těžce poškodí především malé země s malým počtem tratí a jezdců. Pro země, kde se počítají licence na tisíce a motokárové trati na stovky jako jsou Francie, Anglie, nebo Itálie nepředstavuje zásadní problém. Pro malé země s několika okruhy a jen pár jezdci v dětských třídách to, ale může znamenat úplnou likvidaci motokárového sportu. Informace o novém předpisu jsou známy přibližně od poloviny letošního roku a následně zaplavila sekretariát CIK-FIA vlna nesouhlasných dopisů a stížnosti. Všichni jsme očekávali zrušení nepochopitelného předpisu na prosincovém zasedání FIA. Nestalo se tak..

Odkazy na další články a reakce k této problematice jsou zde

2 thoughts on “Železná opona CIK-FIA padá 1.1.2012

  1. e uno schifo e detto dan un italiano che vive all estero e davvero una porcheria con questa assurda legge molti bambini non avranno piu la voglia di potersi confrontare con piloti di altre nazioni
    perche la fia deve cosi rompere i coglioni anche perche tutto si paga un consiglio ai francesi rompete meno fate gareggiarre di piu gli stranieri

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.